Tredje söndagen efter Trettondedagen

Den tredje söndagen efter Trettondedagen är temat ”Jesus skapar tro”. I gudstjänsten läser vi varje söndag tre texter ur Bibeln, en ur Gamla testamentet, en ur Nya testamentets brevtexter och en ur evangelierna om Jesus Kristus i Nya testamentet.

Betraktelsen följer första årgångens texter, och evangelietexten är hämtad ur Matteusevangeliet kapitel 8, vers 5-13.

Evangelietext:

När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.”Jesus sade: ”Skall jag då komma och bota honom?”

Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andra: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.”

Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.”

Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

 

Kommentar:

-Tror du på Gud? Det är inte en helt ovanlig fråga. Och svaret, för min del, är ja, jag tror på Gud. Det är enkelt. Jag gör det bara. Jag kan inget annat, så känns det.

Det som inte är lika enkelt är när man börjar titta på vad man tror på eller inte. Hur tror jag att Gud är? Vad tror jag är Guds vilja? Vilket är det rätta sättet att läsa Bibeln? Frågorna hopar sig, liksom tvivlet. Och man försöker rota i de där frågorna och finna svar som man hoppas är rätt.

Evangeliet denna vecka pratar om tron Gud. Officeren som kommer fram till Jesus är förmodligen hedning, alltså inte jude. Han vet sin plats. Jesus borde inte, enligt alla gällande regler, befatta sig med honom. Men mannen ger ändå uttryck för sin tro –att Jesus kunde hjälpa honom.

För honom verkar det vara helt självklart att Jesus har makt över sjukdom. Precis som en soldat måste lyda när en officer befaller något så måste sjukdomen ge vika om en överordnad befaller. Officeren räknar med Gud, att Gud finns och att Gud kan hjälpa. Och Jesus blir förvånad över mannens tro. Inte någonstans bland judarna har han mött samma starka tro. Och mannens tjänare blir botad. Jesus hjälper honom.

Officerens tro var enkel och ärlig och självklar. I hans tro fanns inget utrymme för tvivel. Kanske var det för att det handlade om tron Gud, inte så mycket på tron om Gud? Kanske kan vi lära oss något om att inte krångla till det så mycket utan känna efter i hjärtat. Är Gud någon som jag vill lita på och leva med?

Att fundera vidare på:

Tror du? Tron Gud och tron om Gud. Kan man skilja dem åt? Vad är viktigast tycker du?

Kom och prata tro med oss på Insta! @SvKUngaTro