Bön

 

Gud, hjälp mig att se de människor du sänder som änglar till mig och hjälp mig att själv vara som en ängel för de som jag möter.

Amen

 

Vill du skicka in en egen bön att dela med andra? Skriv ner och mejla med namn och kontaktuppgifter till joakim.r.johansson@svenskakyrkan.se

Kom och prata tro med oss på Twitter!  @SvKUngaTro