Engagera dig utomlands

Utbyten internationellt

 

Ung i den världsvida kyrkan
Med detta utbyte via Svenska kyrkan går du på förberedelsekurser i Sverige under sommaren och är sedan tre månader i antingen Costa Rica, Filippinerna, Tanzania eller Brasilien under hösten. När du kommer hem har ni en avslutande kurs. Under våren kommer ungdomar från dessa länder till Sverige. Mer information finns här.

Praktikantprogrammet
Gör praktik i Tanzania, Costa Rica, Mocambique eller Zimbabwe! Praktikantprogrammet är en möjlighet för dig mellan 20–30 år som har ett stort intresse för internationella frågor att komma ut för att lära och delta i utvecklingssamarbete i praktiken.

Sex av Svenska kyrkans stift har praktikantprogram. Under praktiken deltar du i vardagsarbetet hos den kyrka eller organisation du besöker. Tidigare praktikanter har bland annat fått undervisa i engelska, lett ungdomsgrupper och gått bredvid präst och diakon i deras dagliga arbete. Vad du gör varierar mellan land och kyrka/organisation.

Läs mer om programmet och om hur du ansöker här. (Praktikantprogrammet är vilande tills vidare och går inte att söka just nu)

Volontär i utlandskyrkan
Svenska kyrkan i utlandet finns i 25 länder runt om i världen med uppdraget att finnas till för bland annat utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk. Du kan arbeta som volontär på någon av dessa platser. Mer information finns här.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.