Pedagogiskt material för barn och unga

Barn- och ungdomsmaterialet och konfirmandlektionen är framtaget av Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan till ledare i syfte att inspirera till insamling och bidra till ökat engagemang och reflektion kring globala rättvisefrågor och utvecklingssamarbete.

Materialen innehåller fakta, berättelser och samtalsfrågor som inspirerar till att lyfta Fasteaktionen i barngruppen, konfirmandgruppen och ungdomsgruppen. Det går att använda materialen i sin helhet eller plocka delar ur det.

Här kan du ladda ner inspirationsmaterialet för barn- och ungdomsledare

Här kan du ladda ner ledarmaterial för konfirmandledare

Vi är tacksamma om du berättar för oss om du har haft användning av materialen. Har du utvecklat samtalsfrågorna eller arbetet med materialet på andra sätt? Till framtida material är dina synpunkter och förslag ovärderliga. Hör av dig och berätta: globalt@svenskakyrkansunga.se

På i Svenska kyrkans webbshop finns mer material med arbete i Fasteaktionen
https://webbshop.svenskakyrkan.se/fasteaktionen-2020

Skriv en insändare under fastan!

Här finns två insändarmallar med lite olika fokus som du kan välja mellan om du vill skriva en insändare. Insändarsidorna är de sidor som de flesta läser i lokaltidningar, vilket ger ett gyllene tillfälla att göra sin röst hörd.

I dokument finns två insändarmallar med lite olika fokus som du kan välja mellan. Självklart kan du skriva en helt egen text också!

Här kan du ladda ner insändarmallarna