Bli Ageravolontär

Foto: Josefin Casteryd

För en rättvis värld

Ageravolontärer är unga vuxna från 16 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktivt påverkansarbete, informationsspridning, livsstilsarbete och insamling jobbar vi för en mer rättvis värld. Ageravolontärerna är Changemakers! Kom med du också!

Vad gör en Ageravolontär?

Efter du har gått grundutbildningen (läs mer om den nedan) finns det varje år fortbildningshelger där Ageravolontärer möts för att fördjupa sin kunskap om internationella frågor, inspireras och planera aktiviteter. Varje år finns möjligheten att ansöka om att åka med och besöka partnerorganisationer i utvecklingsländer, till exempel Etiopien eller Colombia. Ageravolontärer har också deltagit på FN:s klimattoppmöte!

Varje Ageravolontär tillhör en regional Agera-grupp som ofta får förfrågningar om att hålla workshops eller delta på lokala evenemang, och Agera-grupperna tar egna initiativ till att hitta på saker som till exempel ordna en paneldebatt, ha en klädbytardag, ordna en konsert, samarbete med en lokal organisation, delta på seminarium eller demonstrationer på stan. Vill du komma i kontakt med en Agera-grupp, skriv ett mejl till agera@svenskakyrkan.se.

Hur blir jag en Ageravolontär?

För att bli en Ageravolontär går du först en grundutbildning där du får en introduktion till alla de delar som Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska Kyrkans Unga jobbar med, och inblick i några av de metoder som används för förändringsarbete. Anställda från olika avdelningar på Svenska kyrkans internationella arbete håller i workshops om bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.

Det finns också andra sätt att vara en Changemaker. Läs mer om Changemakers här.

Tidigare Ageravolontärerna heter nu Changemakers
Foto: Josefin Casteryd

Nästa utbildningstillfälle

Fortsättningsutbildning: Digital Agerautbildning våren 2020

Välkomna till en digital studiecirkel med fokus på klimaträttvisa i maj och juni 2020.

Läs mer om utbildningen här

GÅ TILL ANMÄLAN

Läs mer om Ageravolontärerna på Svenska kyrkans hemsida.

Frågor? Kontakta Eva-Maria Munck, samordnare för globala påverkansfrågor. E-post: eva-maria.munck@svenskakyrkan.se , telefon: 018-640 657