Lansering av barnens klimatprocess mot svenska staten – Auroramålet

Aurora är en växande grupp av barn, unga och vuxna som driver en klimatprocess mot svenska staten – Auroramålet. 

I Aurora ingår ett tiotal juriststudenter som tillsammans med seniora jurister och klimatforskare ser över möjligheten att med stöd av Barnkonventionen, Europakonventionen, och annan svensk lagstiftning stämma svenska staten för bristande klimat- och miljöpolitik med hänsyn till barn och ungdomar. Målet är att tvinga fram en faktabaserad och rättvis klimatpolitik. Aurora kräver att Sveriges politiker tar sitt ansvar och omedelbart agerar för att skapa hållbara och trygga samhällen för dagens unga och framtida generationer.

Svenska Kyrkans Unga ser på frågan om klimaträttvisa som en av våra mest prioriterade påverkansfrågor att driva. Vi vill kämpa för alla de barn och unga som drabbas av klimatförändringarna redan idag och för de många fler som kommer att påverkas i framtiden. Målet är en helad skapelse. Vi vill också stärka barn och ungas röster och lyfta de initiativ där barn och unga får chansen att påverka sin egen tillvaro och framtid. Därför har Svenska Kyrkans Unga tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer valt att öppet stötta Auroramålet.

Vill du läsa mer om Auroramålet eller själv engagera dig i processen?

Följ dem på Instagram och Twitter där de heter @auroramalet eller på Facebook där de heter @processaurora.