Resa till Taizé

Resan till Taizé med Svenska Kyrkans Unga i augusti är framflyttad

2020 organiserade  Svenska Kyrkans Unga en gemensam resa till reflektionsveckan för unga vuxna i Taizé i slutet av augusti för dig som är mellan 18-35 år. Resan riktar sig speciellt till dig som är aktiv i Svenska Kyrkans Unga som Ageravolontär, förtroendevald eller har annat uppdrag. Nu har det beslutats om att resan kommer flyttas fram till 22-29 augusti 2021.

För mer information följ Taizé (@taize) på Facebook. De uppdaterar information löpande.

Här finns även en sida med mer information om arrangemanget. https://www.taize.fr/en_article27506.html

 

Om Taizé
Sedan andra världskriget är den kristna ekumeniska kommuniteten Taizé i centrala Frankrike unikt av sitt slag i Europa. Året runt samlas många tusen ungdomar och unga vuxna för att utforska och reflektera kring kristen tro och delta i andaktsliv, samtal och reflektion samt i praktiska göromål som städning och matlagning tillsammans. Kommuniteten i Taizé är en av få gudstjänstfirande församlingar i världen som förenar katoliker och protestanter i samma nattvardsgemenskap.

Sista veckan i augusti/första veckan i september varje år inbjuder kommuniteten Taizé till en reflektionsvecka speciellt för unga vuxna 18–35 år. Deltagarna i veckan kommer från olika kristna konfessioner, från hela världen med störst närvaro från europeiska länder.

 

Under reflektionsveckan för unga vuxna finns sedan några år tillbaka även ett särskilt spår kring ekologi och miljö som är speciellt relevant för Svenska Kyrkans Ungas arbete med globala rättvisefrågor och hållbarhet. Resan ingår därför i Svenska Kyrkans Ungas påverkansarbete med klimat inför COP 26 i Glasgow.

Syfte med resa till Taizé är att ge deltagarna möjlighet att växa i sin egen tro, få utökade teologiska perspektiv och möjligheter till tolkning av bibeltexter samt att knyta kontakter och undersöka ekumeniska nätverk med unga vuxna från Europa och andra länder i världen.

De som vill kommer även kunna medverka i att hålla en eller flera workshops på engelska kring lokalt påverkansarbete i globala frågor baserat på erfarenheterna från Agera och den globala arbetsgruppen. Workshopen planeras så långt det går innan avfärden till Taizé.

Läs mer om reflektionsveckan på Taizés webbplats: http://taize.fr/en_article26891.html

 

Färdplan
Resan tillsammans går dit och hem är så långt som möjligt miljösmart med tåg och/eller buss med avfärd lördagen den 22 augusti. Vi tänker oss att man du hoppa på samma tåg/buss i Stockholm eller Malmö. Vi reser tillbaka gemensamt söndagen den 30 augusti och kommer fram till först Malmö och sedan Stockholm måndagen 31 augusti. Mer detaljer kring avresa och återresa kommer.

Kostnad
Deltagarnas resa bekostas av Svenska Kyrkans Unga. Kostnaden för mat och logi i Taizé står deltagarna själva för, 8-12 Euro per dag för deltagare under 30 år och 20-30 Euro för deltagare över 30 år. Möjlighet finns att söka bidrag från din församling, stift och distrikt eller via andra stipendier.

 

Vill du följa med till Taizé?


Anmäl ditt preliminära intresse genom att maila till Eva-Maria Munck, samordnare för globala påverkansfrågor: eva-maria.munck@svenskakyrkansunga.org
Vänd dig även till Eva-Maria med eventuella frågor 018-640 657 / 070-235 86 85

Vi planerar för att resan ska bli av i slutet av augusti men följer givetvis rekommendationer och förhållningsorder i relation till coronaviruset.