Handlingar

Här är dokumenten som behövs

På den här sidan hittar du de olika handlingarna som gäller för Stora årsmötet 2015 i takt med att de blir färdiga. Alla handlingar kommer att vara färdigställda och finnas på den här sidan i maj 2015.

Redan nu kan du läsa de nedanstående dokumenten:

Övriga handlingar (formalia och valberedningens förslag)

Motioner, interpellationer och svar 2015

Ärende i andra läsningen 2015

(Se en film om ärendet här!)

Propositioner 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Ekonomihandlingar 2014 (Komplement: Årsredovisning 2014)

Kallelse till Stora årsmötet 2015

Stora årsmötet protokoll 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Ekonomihandlingar 2013

– Sakrevisionsberättelser 2013-2014

Lilla årsmötet protokoll 2014

Stadgar för Svenska Kyrkans Unga

 

Tips!

I Materiallagret säljer vi sedan i mars korsformade USB-minnen. Just nu kan du köpa dessa och få alla handlingar till Stora årsmötet 2015 inkluderade i minnet. Perfekt om du i lugn och ro vill läsa handlingarna i förväg eller om du vill ha dem på din dator/läsplatta under Stora årsmötet. USB-minnena kan du beställa här.