Kalender

Lokalavdelning

 • Rikskollekt

  Den 9 februari, Septuagesima tas alla kollekt i Svenska kyrkan upp till Svenska Kyrkans Ungas arbete. Du kan swisha en gåva

  Läs mer »
 • Sista dag att hålla årsmöte i lokalavdelningen

  Har din lokalavdelning antagit förbundets förslag till normalstadgar är det i dag som är sista dag att hålla årsmöte i loka

  Läs mer »
 • Sista dag för verksamhetsberättelsen

  Idag är det sista dagen att lägga in verksamhetsberättelsen för 2019 på Medlemssidorna. Frågor om medlemsrapportering? Kont

  Läs mer »
 • Rikskollekt

  På Jungfru Marie bebådelsedag får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund. Det betyder

  Läs mer »
 • Rikskollekt

  På Kristi himmelfärds dag får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt tillsammans med SALT – Barn och unga i EFS. Det betyde

  Läs mer »
 • Motionsstopp till Riksårsmötet 2020

  Den 31 maj 2020, är det sista dag att skicka in motioner till Riksårsmötet 2020.

  Läs mer »
 • ”Här och nu!”-dagen

  Första lördagen i september är Svenska Kyrkans Ungas dag. Den 5 september går vi ut på gator och torg för att tala om vilka

  Läs mer »
 • De Ungas Kyrkomöte med Forum

  De Ungas Kyrkomöte, DUK, med forum hålls den 26 september–28 september 2020 i Uppsala.

  Läs mer »