Kalender

Lokalavdelning

 • ”Här och nu!”-dagen

  Första lördagen i september är Svenska Kyrkans Ungas dag. Den 5 september går vi ut på gator och torg för att tala om vilka

  Läs mer »
 • De Ungas Kyrkomöte med Forum

  De Ungas Kyrkomöte, DUK, med forum hålls den 26 september–28 september 2020 i Uppsala.

  Läs mer »
 • Rikskollekt

  Tredje söndagen i advent tas alla kollekt i Svenska kyrkan upp till Svenska Kyrkans Ungas arbete. Du kan ge en gåva via swi

  Läs mer »