Kalender

Lokalavdelning

  • De Ungas Kyrkomöte blir Påverkansforum

    I år ersätts De Ungas Kyrkomöte och Forum med Påverkansforum den 20-26 september. Detta kommer ske digitalt. Varje distrikt

    Läs mer »
  • Rikskollekt

    Tredje söndagen i advent tas alla kollekt i Svenska kyrkan upp till Svenska Kyrkans Ungas arbete. Du kan ge en gåva via swi

    Läs mer »