Kalender

Lokalavdelning

  • Rikskollekt

    Tredje söndagen i advent tas alla kollekt i Svenska kyrkan upp till Svenska Kyrkans Ungas arbete. Du kan ge en gåva via swi

    Läs mer »
  • Sista dag att hålla årsmöte i lokalavdelningen

    Har din lokalavdelning antagit förbundets förslag till normalstadgar är det i dag som är sista dag att hålla årsmöte i loka

    Läs mer »