Jubileumspotten

2023 fyller Svenska Kyrkans Unga 30 år och självklart ska det synas! Därför har förbundet inrättat en jubileumspott som lokalavdelningar har möjlighet att söka pengar från. Pengarna ska användas till olika typer av marknadsföring.  

För vem? 

Lokalavdelningar. Samarbete mellan flera lokalavdelningar uppmuntras.  

Syfte 

Förbundet vill möjliggöra för lokalavdelningar att marknadsföra sig och rekrytera nya medlemmar, samt att synas i sammanhang där kostnaden vanligtvis skulle vara ett hinder.  

Summa 

Varje lokalavdelning kan söka en gång och maxsumman är 5 000 kr. Först till kvarn är det som gäller – ansökningarna kommer att behandlas efter hand de kommer in och det innebär att pengarna i potten kan ta slut om det inkommer många ansökningar.  

Vad går det söka för? 

Lokalavdelningen kan söka pengar för en utställningsplats, tillstånd för att synas på offentlig plats, annonser i tidningen, tryck av banderoller, rollups eller liknande. Det går också att köpa rekryteringsmaterial eller giveaways från Materiallagret till en maxsumma av 1 000 kr. De produkter detta gäller ligger under kategorin ”rekrytering” i webbutiken. Tanken är att oavsett vad pengarna ska användas till ska det ske i syfte att genomföra någon form av aktivitet som innebär att lokalavdelningen syns och hörs.  

Aktiviteten ska genomföras under 2023. Varför inte passa på lördagen den 6 maj eller lördagen den 2 september under ”Här-och-nu!”-dagen som 2023 blir två dagar. 

Buss Sida Full Farg

Hur går det till? 

Skriv en presentation av vad lokalavdelningen vill göra och skicka den till förbundskansliet. Presentationen ska vara förbundskansliet tillhanda en månad innan aktiviteten ska genomföras.  

Detta ska presentationen innehålla 

 • Namn på aktiviteten. 
 • Datum när den ska genomföras. 
 • Platsen / orten där den kommer genomföras. 
 • Kort presentation av aktiviteten. 
 • En uppskattning av kostnaderna och vad pengarna ska gå till.
 • Lokalavdelningens / lokalavdelningarnas namn. 
 • Kontaktperson med e-postadress och telefonnummer.  

Presentationen skickas in via adressen jubileumspotten@svenskakyrkansunga.se  

Förbundskansliet kommer att gå igenom presentationen och återkoppla. Detta är till för att lokalavdelningen ska få ett förhandsbesked om det går att få pengar för de kostnader som angetts.  

Kom ihåg att göra reklam för aktiviteten; i lokalavdelningen, församlingen och kanske externt. Skriv om det i församlingsbladet, i sociala medier, på hemsidor och i lokaltidningen – kanske kan ni få besök av tidningen som gör ett reportage? Affischera i församlingshemmet eller kyrklokalen. Vill ni ha hjälp att skriva ett pressmeddelande så hör av er till Cecilia på cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se. Ni kan även använda den mall som finns längre ner på sidan.  

Om ni ska vara på allmän plats – kolla upp om ni behöver söka tillstånd för det. Ibland kan det kosta en slant (som ni kan söka för).  

Dokumentera aktiviteten genom att ta bilder. Tänk på att om ni vill dela bilderna i sociala medier eller publicera dem någon annanstans måste GDPR-godkännande samlas in. Förbundet delar gärna bilderna – skicka dem i så fall så snart som möjligt till jubileumspotten@svenskakyrkansunga.se och bifoga era GDPR-blanketter.  

När aktiviteten är genomförd ska lokalavdelningen skicka in sin slutgiltiga ansökan.  

Detta ska ansökan innehålla 

 • Namn på aktiviteten. 
 • Datum när den genomfördes. 
 • Platsen / orten där aktiviteten var. 
 • En rapport av vad som hände: vad gjorde ni, hur många var med, om aktiviteten var extern – hur många tror ni att ni nådde, var det lyckat osv. 
 • En sammanställning av de kostnader ni söker pengar för. 
 • Kopior på kvitton, fakturor eller liknande som styrker kostnaderna.  
 • Bilder från aktiviteten (dessa behöver inte vara GDPR-säkrade). 
 • Lokalavdelningens / lokalavdelningarnas namn. Kontaktperson med e-postadress och telefonnummer.  

Ansökan skickas in via adressen jubileumspotten@svenskakyrkansunga.se eller till Svenska Kyrkans Unga, Jubileumspotten, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala.  

I samband med detta kollar ni upp att ni har ett konto eller giro angivet på Medlemssidorna som pengarna kan betalas ut till – detta ska vara lokalavdelningens och kan inte vara ett privat konto.  

Förbundskansliet behandlar ansökningarna och förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om kraven inte uppfyllts. Annars betalas pengarna ut till angivet konto / giro.  

Frågor? 

Har du frågor om Jubileumspotten, vill få hjälp med att hitta kontaktuppgifter till din lokala tidning, loggor, illustrationer, framtagning av annons eller original för tryck eller liknande? Kontakta kommunikatör Cecilia Bergström, tel 018-640 651 eller cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se   

Lycka till! 

 

SAMTYCKESBLANKETT GDPR

Svenska Kyrkans Unga fyller 30 år – pressmeddelande

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.