Medlemsrapportering

Hur går medlemsrapportering till?

Från Jukkasjärvi i norr till Ystad i söder sjuder det av aktiviteter som tårtbakartävlingar, bibelstudier, innebandyturneringar, körsång, friluftsliv, gitarrkurser, rollspel, skapande och pulkarace. Dags att summera vad som hänt under 2018.

Varför medlemsrapportering?

Lokalavdelningen medlemsrapporterar för att visa att den är aktiv och aktiva lokalavdelningar får ett lokalavdelningsbidrag där grundbidraget är 1 200 kronor. Dessutom får lokalavdelningen 10 kronor för varje medlem.

Antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar avgör hur många ombud som distriktet får skicka till Riksårsmötet.

Ju fler medlemmar och aktiva lokalavdelningar som Svenska Kyrkans Unga har, desto större statsbidrag får vi. En del av de pengarna går till att betala ut lokalavdelningsbidraget men det ger också möjlighet för organisationen att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar, göra material, ta fram profilprodukter, trycka Delande samt att vårt förbundskansli kan fortsätta att vara en bra resurs för våra medlemmar.

Hur går det till?

Den som är registeransvarig kollar upp att alla uppgifter finns på medlemsrapporten på Medlemssidorna. Lokalavdelningen ska uppfylla följande kriterier:

  • fem medlemmar (0-30 år)
  • en registeransvarig
  • två kontaktpersoner
  • verksamhet

Verksamheten kan visas på två olika sätt, antingen genom att lokalavdelningen har lagt upp aktiviteter på Medlemssidorna eller att den skriver en verksamhetsberättelse i slutet av året. Samtliga medlemmar, funktionskopplingar och aktiviteter ska registreras på Medlemssidorna senast den 31 december 2018 men verksamhetsberättelsen kan läggas in fram till och med den 15 mars 2019.

Lokalavdelningen ska också lägga upp sina stadgar och årsmötesprotokoll på Medlemssidorna. Senast den 15 mars 2019 ska årsmötesprotokollet för 2019 läggas upp.

Mål från Riksårsmötet

På Riksårsmötet 2017 beslutades det om ett mål för årets medlemsrapportering. Målet är att 90 procent av 2018 års medlemmar ska finnas i en aktiv lokalavdelning vid årets slut. Något som vi kan kolla av först den 15 mars 2019 när medlemsrapporteringen sammanställs. Men nu behöver vi hjälpas åt att uppfylla det målet! Om du är registeransvarig eller har administratörsbehörighet till Medlemssidorna kan du registrera uppgifter själv. Om du inte har den möjligheten, kan du påminna den som är registeransvarig, att det är dags att medlemsrapportera.

Ingen registeransvarig?

Om lokalavdelningen saknar en registeransvarig behöver någon utses till detta så snart som möjligt. Den som är utsedd till uppdraget skickar in en ifylld registeransvarsblankett till förbundskansliet.
Blankett för registeransvarig 2019

Frågor?

Här hittar du manualen för Medlemssidorna.

Kontakta distriktet eller förbundskansliet.

Medlemshandläggare på förbundskansliet:
Dan Westerberg, tel 018-640 649 eller e-post dan.westerberg@svenskakyrkan.se
Maria Ekstedt, tel 018-640 642 eller e-post maria.ekstedt@svenskakyrkan.se