Så här ligger vi till

Hur många fler blir vi?

Här kan du se hur vi ligger till med rekryteringen. Med hjälp av post-it-lappar skapar vi ett motiv på ett av fönstren på förbundskansliet. Varje post-it-lapp motsvarar ungefär 10 medlemmar och vi kommer att fylla på med fler post-it-lappar ju fler nya medlemmar vi blir. Kanske kan du gissa motivet!?

Från den 10 augusti har vi blivit 41 nya medlemmar i Svenska Kyrkans Unga!

I lokalavdelningen kan ni göra bilder av post-it-lappar som visar vad Svenska Kyrkans Unga betyder för er – läs mer här och tävla om priset ”Årets pusselbit”.

Postitlappar på ett fönster

Mål

Riksårsmötet 2017 beslutade om ett mål för årets rekryteringskampanj som lyder så här: ”att under kampanjen rekrytera 2 000 nya medlemmar”. Med nya medlemmar menas helt nya eller de som varit medlemmar 2017 eller tidigare.

Kampanjen pågår mellan 10 augusti – 15 oktober.