Kalender

 • Motionsstopp – Distriktsårsmötet 2021

  Har du har en idé som du tycker ska genomföras av SKUL? Då kan du skicka denna idén till årsmötet. Ett sådant förslag kallas för motion. Alla medlemmar får skicka hur många motioner de vill. Även lokalavdelningen kan skicka motioner till årsmötet.

  Motionsstoppet till årsmötet infaller sex veckor före Distriktsårsmötet. I år är det den 5 mars.
  Vill du ha hjälp att skriva motioner kan du läsa vårt motionsexempel

  Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars.

  Skicka din motion till

  ds@skul.nu

  eller

  Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
  box 32
  221 00 Lund