Årsmöte i lokalavdelningen

Mallar och tips inför och under årsmötet

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna så ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Demokratigruppen har tagit fram information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.

1. Att kalla till årsmöte

2. Mall till kallelsen i word-format

3. Mall till föredragningslista i word-format

4. Mall till LA som vill byta namn i word-format

4. Mall till LA som vill bli vilande i word-format

4. Mall till vilande LA som vill nystarta i word-format

5. Att skriva en motion

6. Rollfördelning

7. Egen ekonomi eller inte

8. Tips på övningar

9. Mall till protokoll i word-format

9. Mall till protokoll i pdf-format

10. Att göra efter årsmötet

Demokratigruppen tar gärna emot tankar och synpunkter på hur materialet kan utvecklas. Hör av er till demokrati@svenskakyrkansunga.se

Här finns mer information om Demokratigruppen och andra material som de har gjort.

Vill ni ha en snygg logga till lokalavdelningens årsmöte? Material för det finns här.

Stadgeändringar efter Stora årsmötet 2015

De tre första paragraferna av stadgarna är gemensamma för alla delar av Svenska Kyrkans Unga och eftersom Stora årsmötet 2015 beslutade att ändra i § 2-3 behöver alla distrikt och lokalavdelningar göra det samma. Ändringen kommer av en proposition från förbundsstyrelsen att ändra årsmötesformerna. Även ändringar i övriga paragrafer kan behöva ändras utifrån beslutet på Stora årsmötet.

Har din lokalavdelning inte ändrat era stadgar? Skriv i så fall en proposition eller motion till ert lokalavdelningsårsmöte 2016.

Här kan du läsa mer om stadgar och se förslag till normalstadgar för lokalavdelning.