Dokument

Här hittar du dokument som kan vara bra att ha koll på

Stadgar

Stadgar är organisationens regler. I stadgarna står det bland annat hur årsmötet ska gå till, vilka som har rösträtt i organisationen och vad som krävs för att en lokalavdelning ska bli godkänd.  Dessa stadgar gäller för distriktsorganisationen, men många delar är samma som i förbundets stadgar.
Läs stadgarna här.

Policy

I policydokumentet har vi samlat hur Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift tänker i vissa frågor. Det är ett hjälpmedel i belsut gällande bland annat resor, inköp och reklam.
Du kan läsa våra policydokument här.

Övriga dokument

Medlemsblankett_2020
Reseersättning för tåg, buss och övriga utlägg