Valberedningen

 

Valberedningen väljs vid varje Distriktsårsmöte och ska enligt stadgarna bestå av en sammankallande, en vice sammankallande och 1 – 3 ledamöter.

Valberedningen jobbar under året med att ta fram förslag till olika förtroendeposter inom organisationen; distriktsstyrelsen, ombud till Riksårsmötet, ombud till De Ungas Kyrkomöte och revisorer.

Vill du veta mer om vad de olika uppdragen innebär? Vill du nominera någon till ett uppdrag? Eller om du vill komma i kontakt med valberedningen i något annat ärende når du dem på valberedningen@skul.nu 

Sedan distriktsårsmötet 2019 sitter:

Celine Torstensson, sammankallande

Nichlas Holmgren Gellersten, vice sammankallande

Jonas Andersen

Moa Axelsson

Jennie Brandt Lerborn