Ung i den världsvida kyrkan

Utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan

Varje höst reser 14-18 deltagare från Sverige till våra samverkanskyrkor i Brasilien, Costa Rica, Filippinerna, Tanzania och Sydafrika.
Varje vår kommer lika många deltagare från dessa kyrkor till Sverige och vår kyrka. Målet är att ge unga människor möjlighet att mötas och dela erfarenheter, reflektera över livet, tron och kyrkans uppdrag i världen. Du får möta människor i kyrkan, organisationer och i lokalsamhället. Du har frihet att forma utbytestiden efter egna intressen.

Du som söker till programmet ska

• vara mellan 18 och 30 år
• vara eller ha varit aktiv i Svenska kyrkan
• vara intresserad av internationella frågor

Så förbereder du dig

Det ingår två förberedelsekurser, en vecka i juni och två veckor i augusti. Därefter utbyte i tre månader, från september till november. Utbytet avslutas med hemkomstkurs i december och fördjupningskurs i januari. Alla kurserna är viktiga delar av utbytestiden och det är obligatorisk närvaro. Efter kursen i januari är det dags för dig att sprida dina erfarenheter på olika sätt i ditt stift och dina egna sammanhang. Du förväntas avsätta tid för detta under vårterminen.

Utbytesprogrammet bekostar resan till ditt utbytesland, visum, vaccinationer, försäkring, kurser och resor till och från kurserna i Sverige.

På plats

Tiden i utbyteslandet inleds med några dagars introduktion om landet och kyrkan av en samordnare på plats. Sedan placeras du i en värdförsamling, oftast tillsammans med en annan utbytesdeltagare. Vanligen är ni i flera olika värdförsamlingar under utbytestiden. Du får lära känna människorna i församlingen och i samhället och dela den verksamhet som finns i kyrkan.
I din värdförsamling har du en kontaktperson som är ansvarig för handledning och upplägg. Tillsammans med denne har du möjlighet att planera och forma ditt utbyte, fylla det med olika typer av aktiviteter och möten med människor.

Ansökan via ditt stift senast 15 mars

Information om Ung i den världsvida kyrkan