Distriktsårsmöte (DÅM)

Åk på DÅM

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts (SKUL) högst beslutande organ. På DÅM så gör man många viktig saker så som bestämmer vad det ska vara för läger, utbildningar med mera inför kommande år. Man väljer även förtroendevalda inför kommande år.

För att få åka som ombud till årsmötet så måste man bli vald på lokalavdelningens årsmöte. Varje lokalavdelning har ett visst antal mandat som bestäms av hur många medlemmar lokalavdelningen hade året innan. Mandaten talar om hur många röster man får som lokalavdelning. Man kan skicka hur många ombud man vill och tillsammans bestämma hur man vill använda de röster man har.

Mandatfördelningen ser ut enligt följande:
1 – 24         medlemmar    2 mandat
25 – 49       medlemmar    3 mandat
50 – 74       medlemmar    4 mandat
75 –            medlemmar    5 mandat

Skriv en motion
Har du har en idé som du tycker ska genomföras av SKUL? Då kan du skicka denna idén till årsmötet. Ett sådant förslag kallas för motion. Alla medlemmar får skicka hur många motioner de vill. Även lokalavdelningen kan skicka motioner till årsmötet.

Här kan du läsa mer om hur man skriver en motion.