Ekonomi och bidrag

Bidrag från Svenska Kyrkans Unga

Grundbidrag

Alla lokalavdelningar som uppfyller kraven på att vara en aktiv lokalavdelning (se längre ner för mer information) kommer att få ett grundbidrag på 1 500 kronor.

Nystartade lokalavdelningar har möjlighet att få ett startbidrag på 2 000 kronor.

 

Vad behöver lokalavdelningen göra för att få grundbidraget?

Lokalavdelningen ska vara aktiv. Det innebär att det på Medlemssidorna ska framgå att:

  • lokalavdelningen har minst fem medlemmar (0–30 år)
  • lokalavdelningen har en registeransvarig
  • lokalavdelningen har två kontaktpersoner
  • lokalavdelningen har varit verksam under året (bedrivit egen verksamhet)

Som lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga ska ni medlemsrapportera in till förbundet hur många medlemmar ni har haft under året och i samband med det så har ni rätt att få bidrag i form av:

Bidrag per medlem

För varje rapporterad medlem får lokalavdelningen 12 kronor.

 

Deklaration

En del lokalavdelningar kommer att få en deklaration från Skatteverket. Blanketten som en lokalavdelning ska använda heter Inkomstdeklaration 3. Här kan du hämta en deklarationsblankett som är ifylld på ett sätt som passar nästan alla lokalavdelningar. På första sidan ska någon ur styrelsen eller motsvarande skriva under och på sista sidan ska vissa uppgifter fyllas i.

Du hittar blanketten för deklaration och blanketten om dispens för att slippa deklarera under Blanketter och dokument. 

Där hittar du också ett dokument som förklarar vad det innebär med att ha ett eget bankkonto i lokalavdelningen.

Har du några frågor om att söka pengar kontakta gärna oss på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.