Frågor & svar

För registeransvariga

 • Vad innebär det att vara registeransvarig?

  Det är den som ansvarar för lokalavdelningens sida på Medlemssidorna, hjälper personer att registrera sig som medlemmar om de inte kan göra det själva, ansvarar för medlemsrapporteringen och är distriktets och förbundets kontakt när det gäller frågor om lokalavdelningens medlemmar.

 • Hur blir jag registeransvarig?

  Du utses av medlemmarna på lokalavdelningens årsmöte. Finns det någon i lokalavdelningen som har behörighet till Medlemssidorna kan den koppla dig som registeransvarig, annars fyller du i registeransvarsblanketten och skickar den till förbundskansliet.

  Registeransvarsblankett 2020

 • Kan vi vara flera registeransvariga i lokalavdelningen?

  Nej, en lokalavdelning kan bara ha en registeransvarig. Däremot kan den som är det, ge behörighet till fler att jobba i Medlemssidorna, det kallas då för att vara administratör. Behörigheten är den samma.

 • Jag är registeransvarig men jag kan inte logga in på baksidan på Medlemssidorna, vad beror det på?

  Kanske har din koppling som registeransvarig gått ut? Alla kopplingar har ett slutdatum och när det passerats kan du inte längre logga in. Så länge du har en koppling kan du själv förlänga den, men om den har förfallit behöver du hjälp från distriktet eller förbundskansliet med att få en ny koppling.

 • Hur kan jag lära mig hur Medlemssidorna fungerar?

  Du kan läsa manualen för Medlemssidorna. I flera distrikt anordnas kurser. Hör av dig till ditt distrikt och meddela att du är intresserad av en sådan kurs. Ju större efterfrågan, desto större chans att det blir en kurs.

 • Det finns personer som inte har möjlighet att registrera sig som medlemmar på internet. Hur gör de då?

  Du har möjlighet att hjälpa till att registrera dem som medlemmar. En förutsättning för att kunna göra det är att personerna fyller i en medlemsblankett eller skriver under en förnyelselista och lämnar till dig. Du måste alltid ha ett skriftligt underlag och detta ska sedan sparas i tre år.

  Medlemsblankett 2020

 • Vad behöver jag veta om GDPR?

  På den här sidan hittar du allt som Svenska Kyrkans Unga gör i förhållande till den nya dataskyddsförordningen GDPR. Där hittar du ett specifikt dokument som riktar sig till dig som har administratörsrättigheter på Medlemssidorna (vanligtvis en registeransvarig).

Finns inte din fråga? Skicka den direkt här!