Frågor & svar

Lokalavdelning

 • Hur startar jag en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga?

  Du kan läsa på hemsidan om hur du gör eller ta kontakt med medlemshandläggaren med lokalavdelnings- och distriktsansvar på förbundskansliet.

 • Måste lokalavdelningen vara knuten till en församling?

  Nej, det måste den inte. De flesta lokalavdelningarna i Svenska Kyrkans Unga har en tydlig koppling till en församling och i vår syftesparagraf står det bland annat ” Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar”. Det är för att vi tror att församlingsanknytningen är viktig. Medlemmen finns då i ett sammanhang och i en gudstjänstgemenskap. Men personer kan till exempel bilda en lokalavdelning genom ett gemensamt intresse.

 • Vilka grupper i församlingen kan vi ansluta till Svenska Kyrkans Unga?

  Alla barn och ungdomar, oavsett ålder. Föräldra-barngruppen, barntimmarna, söndagsskolan, miniorerna, juniorerna, seniorerna, tonårsgruppen, konfirmanderna, barnkören, ungdomskören – alla!

 • Kan en församling eller ett pastorat ha flera lokalavdelningar?

  Ja, det går bra. Eftersom Svenska Kyrkans Unga är en fristående organisation bestämmer medlemmarna vilka lokalavdelningar som ska finnas. Detta styrs inte av församlingsindelning.

 • Jag vill länka till Medlemssidorna, vilken adress ska jag använda?

  Länka till www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor så skickas besökaren vidare till Medlemssidornas förstasida.

 • Vi vill byta namn på vår lokalavdelning, hur gör vi då?

  Beslut om namnbyte ska göras på lokalavdelningens årsmöte eller medlemsmöte, för att alla medlemmar ska ha möjlighet att vara med och påverka. Protokollet eller minnesanteckningarna från mötet skickar ni till medlemshandläggaren med lokalavdelnings- och distriktsansvar på förbundskansliet.

 • Vad är medlemsrapportering för något?

  Det är ett sätt att summera vad som har hänt i lokalavdelningen under året. En lokalavdelning ska ha minst fem medlemmar i åldern 0-30 år, en registeransvarig, två kontaktpersoner och verksamhet. Alla uppgifter, utom verksamhetsberättelsen, ska finnas på Medlemssidorna senast den 31 december. Sista dag att lägga in verksamhetsberättelsen är den 15 mars året därpå. Det är när dessa uppgifter redovisas som lokalavdelningen anses vara aktiv. Här kan du läsa mer om medlemsrapportering.

 • Vad innebär det att en lokalavdelning är vilande?

  Det är motsatsen till att lokalavdelningen är aktiv. Antingen har lokalavdelningen inte medlemsrapporterat (se ovan), eller så har den meddelat att den vill vara vilande (se nedan). Lokalavdelningen kan fatta beslut om att vara vilande för att verksamheten tillfälligt inte fungerar. Lokalavdelningen kan vara vilande upp till två år.

 • Vi vill lägga vår lokalavdelning vilande, hur gör vi då?

  Beslut om att lägga lokalavdelningen vilande ska göras på lokalavdelningens årsmöte eller medlemsmöte, för att alla medlemmar ska ha möjlighet att vara med och påverka. Protokollet eller minnesanteckningarna från mötet skickar ni till medlemshandläggaren med lokalavdelnings- och distriktsansvar på förbundskansliet.

 • Församlingen, där vår lokalavdelning finns, har gått ihop med en annan församling där det finns en lokalavdelning. Måste vi slå ihop våra lokalavdelningar nu?

  Nej, det måste ni inte. Bara för att församlingarna går samman behöver inte ni göra det. Fundera över vad som blir bäst för medlemmarna. Om ni skulle bli en lokalavdelning, hur långt blir det då för medlemmarna att ta sig till aktiviteter och möten? Blir ni väldigt många så det blir svårt att hantera? Eller blir ni så många som ni skulle vilja vara? Fundera på för- och nackdelar men kom ihåg att det är medlemmarna som bestämmer och att båda lokalavdelningarna ska vara överens.

 • Vi är två lokalavdelningar som skulle vilja gå ihop, hur gör vi då?

  Det finns flera sätt att göra det på och en rad frågor som behöver besvaras. Ett första steg är att ta kontakt med medlemshandläggaren med lokalavdelnings- och distriktsansvar på förbundskansliet för att fundera över hur det blir bäst för er.

Finns inte din fråga? Skicka den direkt här!