Frågor & svar

Medlemskap

 • Vem kan bli medlem i Svenska Kyrkans Unga?

  Alla kan bli medlemmar i Svenska Kyrkans Unga, oavsett ålder. När du blir medlem ställer du dig bakom vårt syfte som lyder ”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar”.

 • Måste jag vara medlem i Svenska kyrkan för att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga?

  Nej, det behöver du inte vara. Svenska Kyrkans Unga är en fristående organisation inom Svenska kyrkan.

 • Måste jag vara döpt eller konfirmerad för att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga?

  Nej, det behöver du inte vara, men du ska ställa dig bakom vårt syfte som lyder ”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar”. I vårt syfte står det ”med dopet som grund”, det innebär att vi tycker att det är viktigt och många av medlemmarna har dopet som grund. Dopet är en gåva från Gud, men det står också ”växa i tro”, vilket innebär att du kan få komma till Svenska Kyrkans Unga och ”prova på”. Kanske kan det leda till dop och/eller konfirmation så småningom?

 • Finns det olika medlemskap i Svenska Kyrkans Unga?

  Ja. Om du är 0-30 år blir du medlem och är du äldre blir du vuxenmedlem. Skillnaden mellan dessa medlemskap är att som medlem får du rösta vid organisationens årsmöten och det är möjligt att bli förtroendevald. Svenska Kyrkans Unga vill att makten ska ligga hos barn och ungdomar. Om du vill ge ett ekonomiskt bidrag till organisationen kan du bli stödmedlem. Det innebär att du kan vara medlem, vuxenmedlem, medlem och stödmedlem, vuxenmedlem och stödmedlem eller bara stödmedlem.

 • Hur blir jag medlem i Svenska Kyrkans Unga?

  Du registrerar dig som medlem på Medlemssidorna. Om du vill bli stödmedlem kan du fylla i formuläret här.

 • Hur vet jag var jag kan delta i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet?

  När du blir medlem på Medlemssidorna väljer du vilken lokalavdelning du vill tillhöra. Alla lokalavdelningar i hela Sverige finns listade där. Det är i lokalavdelningen som den mesta av Svenska Kyrkans Ungas verksamhet sker.

 • Kan jag välja vilken lokalavdelning jag vill?

  Ja, det kan du göra. När du registrerar ditt medlemskap kommer Medlemssidorna att föreslå en, eller flera lokalavdelningar, i närheten av den adress som du har fyllt i. Men du kan välja vilken lokalavdelning du vill i hela landet. Här finns en karta över alla lokalavdelningar i Sverige.

 • Kostar det något att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga?

  Nej, medlemskapet är gratis! Om du deltar i lokalavdelningens verksamhet kan lokalavdelningen ta ut en verksamhetsavgift. Hur stor den är beslutas i lokalavdelningen.

 • Hur får jag mitt medlemskort?

  När dina uppgifter lagts in på Medlemssidorna skapas ditt medlemskort där. Du kan när som helst under året skriva ut det från din sida. Kortet skapas i stunden, vilket innebär att om du ändrar ditt namn eller byter lokalavdelning kan du skriva ut ett nytt medlemskort med de nya uppgifterna.

 • Hur byter jag lokalavdelning?

  Enda gången du kan byta lokalavdelning själv är när du förnyar ditt medlemskap. Välj den lokalavdelning du vill byta till i listan på Medlemssidorna, innan du klickar på ”Förnya”. Om du redan förnyat ditt medlemskap och vill byta lokalavdelning under året kontaktar du medlemshandläggaren med lokalavdelnings- och distriktsansvarförbundskansliet.

 • Måste jag förnya mitt medlemskap, eller hur länge är jag medlem?

  Oavsett när du blir medlem under året gäller medlemskapet för det kalenderåret, det vill säga från den 1 januari – 31 december. Om du vill fortsätta att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga behöver du förnya ditt medlemskap varje år, ju tidigare på året desto bättre, men du kan göra det under hela året.

 • Hur förnyar jag mitt medlemskap i Svenska Kyrkans Unga?

  Du loggar in på Medlemssidorna och möts då av frågan om du vill förnya medlemskapet, klicka på ”Förnya” – Klart!

 • Jag har hört att det går att förnya sitt medlemskap via SMS. Hur går det till?

  Om du har ett mobilnummer angivet på din sida på Medlemssidorna får du ett SMS i januari med frågan om du vill förnya ditt medlemskap. För att göra det, skickar du tillbaka ett SMS med texten ”Ja”. Kom ihåg att logga in på Medlemssidorna och ändra dina personuppgifter om du flyttar, byter telefonnummer eller e-postadress.

 • Jag har ett mobilnummer angivet på Medlemssidorna, men har inte fått något SMS – varför då?

  Mobilnumret måste vara unikt. Med unikt mobilnummer menas att du ska vara den enda i Medlemssidorna med det numret. Om du är förälder och har lagt in ditt nummer på flera av dina barns sidor i Medlemssidorna kommer du inte att få något SMS. Det beror på att svaret måste kunna matchas mot en person så att det går att stämma av vem det är som vill förnya sig.

 • Jag har skadat mig under en aktivitet med Svenska Kyrkans Unga – vad gör jag då?

  Kolla först upp din egen hemförsäkring eller om församlingen har en försäkring. Annars kan du anmäla skadan via Svenska Kyrkans Ungas olycksfallsförsäkring.

 • Hur hanterar Svenska Kyrkans Unga mina personuppgifter?

  Svenska Kyrkans Unga följer gällande lagstiftning rörande personuppgifter. På den här sidan hittar du allt du behöver veta om Svenska Kyrkans Ungas hantering av nya dataskyddsförordningen GDPR. Där finns ett specifikt dokument riktat till dig som medlem.

Finns inte din fråga? Skicka den direkt här!