Informationsutskick

Vilken information skickar förbundet ut?

Delande

Alla medlemmar får medlemsutskicket Delande fyra gånger per år. De som har en e-post angiven på Medlemssidorna får det via e-post, övriga via post. Delande kommer i två olika versioner för olika åldrar och innehåller information om vad som är på gång i förbundet och annat kul.

Kors & Tvärs

Kors & Tvärs går ut ungefär tio gånger per år till alla som är kontaktpersoner och registeransvariga i någon av våra lokalavdelningar. Det är ett sammanfattande nyhetsbrev med kortare sammanfattningar om aktualiteter och information som går att läsa mer om på hemsidan.

Lokalavdelningsutskick

Tre gånger per år får lokalavdelningen fysisk post med olika material från förbundskansliet. Affischer till rikskollekterna, foldrar till arrangemang eller olika häften och annan information kan du hitta i dessa utskick. 

Du som är kontaktperson eller registeransvarig har alltså ett viktigt uppdrag att se till så informationen du har fått kommer vidare till rätt personer i lokalavdelningen.

Adressuppgifterna till oavstående utskick hämtas från Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor. Därför är det viktigt att informationen som finns där är aktuell. Kom ihåg att uppdatera adressuppgifter och ändra om lokalavdelningen utsett nya personer till olika uppdrag.

Församlingsutskick

Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli skickar också fysisk post till alla församlingar i Svenska kyrkan tre gånger per år, dessa utskick innehåller oftast samma saker som lokalavdelningsutskicken plus nyhetsbrevet På gång. Distrikten gör också utskick till församlingarna med olika intervall.

Frågor om informationsutskick?

Kontakta förbundskansliet på telefonummer 018-640 640 eller skicka ett mejl till kommunikation@svenskakyrkansunga.se