Sjunger du i kör?

Stipendiepengar för körverksamhet

Bedriver din lokalavdelning körverksamhet? Då har ni möjlighet att få ett stipendium från Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund!

Öronmärkta musikpengar

Svenska Kyrkans Unga fick en rikskollekt under 1990-talet med pengar som är öronmärkta för musik. Från och med år 2016 delas dessa pengar ut varje år till en barn- och/eller ungdomskör och en ledare för en sådan kör, anställd eller ideell.

Fullständiga regler och villkor för att ansöka om stipendiet kan du läsa här. (PDF för nedladdning dyker upp i ny flik)

Jämna år delas stipendiet ut under hösten på Sveriges Kyrkosångsförbunds Barnkörfest. Förslag på stipendiat jämna år lämnas senast 1 maj.

Udda år delas stipendiet ut under våren på Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörfest. Förslag på stipendiat udda år lämnas senast 10 februari.

Tipsa till förbunds- eller distriktsstyrelser

Vill du tipsa om stipendiat kan du höra av dig till förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga eller förbundsstyrelsen för Sveriges Kyrkosångsförbund. Förslag kan även lämnas från Svenska Kyrkans Ungas distrikt eller Sveriges Kyrkosångsförbunds delförbund.

Frågor? Kontakta förbundsordförande Jakob Schwarz på jakob.schwarz@svenskakyrkan.se eller Sveriges Kyrkosångsförbund på info@sjungikyrkan.nu

Hittills har stipendiet gått till

2016: Bergs församlings barnkör och Monica Wasberg
2017: Skara domkyrkas ungdomskör och Jonas Östlund
2018: Barnkörerna i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling och Kari Engesnes
2019: Falu ungdomskör och Kerstin Börjeson