Årsmöte i lokalavdelningen

Tips och tricks till lokalavdelningens årsmöte

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna så ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Demokratigruppen har tagit fram information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.

Här hittar du filen i sin helhet. Här under hittar du den del för del.

1. Att kalla till årsmöte

2. Mall till kallelsen i word-format

3. Mall till föredragningslista i word-format

4a. Mall till LA som vill byta namn i word-format

4b. Mall till LA som vill bli vilande i word-format

4c. Mall till vilande LA som vill nystarta i word-format

5. Att skriva en motion (Här hittar du en film som Svenska Kyrkans Ungas demokratigrupp har gjort om motioner)

6. Rollfördelning

7. Egen ekonomi eller inte

8. Tips på övningar

9. Mall till protokoll i word-format

10. Att göra efter årsmötet

Demokratigruppen tar gärna emot tankar och synpunkter på hur materialet kan utvecklas. Hör av er till demokrati@svenskakyrkansunga.se

Här finns mer information om Demokratigruppen och andra material som de har gjort.

Vill ni ha en snygg logga till lokalavdelningens årsmöte? Material för det finns här.

Stadgar

De tre första paragraferna av stadgarna är gemensamma för alla delar av Svenska Kyrkans Unga, såväl lokalavdelning, distrikt som förbund.

Här kan du läsa mer om stadgar och se förslag till normalstadgar för lokalavdelning.