Årsmöte i lokalavdelning

Stadgar – Nyhet 2021

De tre första paragraferna av stadgarna är gemensamma för alla delar av Svenska Kyrkans Unga, såväl lokalavdelning, distrikt som förbund. Det innebär att eventuella förändringar i dessa paragrafer beslutas av Riksårsmötet.

Riksårsmötet 2020 fattade beslut om förändringar i §3. Stödmedlemskapet, som det har sett ut tidigare, har tagits bort och vuxenmedlem kommer från och med 2021 att kallas stödmedlem istället. För övrigt är det ingen skillnad, det kommer fortfarande att vara gratis för 30+ att vara med.

Detta innebär att alla lokalavdelningar behöver ändra sina stadgar på årsmötet 2021. Framförallt gäller detta i §3, men lokalavdelningen kan ju behöva ändra fler paragrafer om det till exempel står om vuxenmedlemskapet där.

Här finns ett förslag på proposition som lokalavdelningen kan använda sig av.

För att det ska bli tydligt för vem stadgarna gäller behöver dokumentet ha en rubrik som lyder ”Stadgar för Svenska Kyrkans Unga lokalavdelningens fullständiga namn” och ett datum som visar när stadgarna antogs.

När stadgarna är antagna ska de läggas in på Medlemssidorna under, Organisationsfil

I kommentarsfältet anges,

Stadgar_xxxxxx” (xxxxxx = datum då stadgarna antogs).

Här kan du läsa mer om stadgar och se förslag till normalstadgar för lokalavdelning.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.