Årsmöte i lokalavdelning

Stadgar – Nyhet 2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beslutat att ändra sin demokratikriterier så att det numera finns ett krav på att varje lokalavdelning (LA) ska ha en revisor.

Svenska Kyrkans Unga (SKU) har krav på att varje aktivt lokalavdelning ska ha en registeransvarig och minst två stycken kontaktpersoner.

Mot bakgrund av detta så behöver lokalavdelningen uppdatera §6 i stadgarna på årsmötet 2022.

Nedan finns ett förslag på proposition som lokalavdelningen kan använda sig av.

Förslag till proposition till lokalavdelnings årsmöte 2022

För att det ska bli tydligt för vem stadgarna gäller behöver dokumentet ha en rubrik som lyder ”Stadgar för Svenska Kyrkans Unga lokalavdelningens fullständiga namn” och ett datum som visar när stadgarna antogs.

När stadgarna är antagna ska de läggas in på Medlemssidorna under, Organisationsfil

I kommentarsfältet anges,

Stadgar_xxxxxx” (xxxxxx = datum då stadgarna antogs).

Här kan du läsa mer om stadgar och se förslag till normalstadgar för lokalavdelning.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.