Medlemsenkät om demokrati i Svenska Kyrkans Unga

Hjälp oss förbättra Svenska Kyrkans Ungas demokrati och föreningsliv!

Just nu görs en undersökning om demokrati i Svenska Kyrkans Unga. Hjälp oss utvecklas och bli bättre genom att svara på vår enkät.
Frågorna handlar om hur du uppfattar Svenska Kyrkans Unga som förening, vad du vet om föreningsdemokrati (det vill säga det sätt medlemmarna beslutar tillsammans i en förening) och om du tycker att det behövs en utbildning i föreningsdemokrati i Svenska Kyrkans Unga. Genom att svara hjälper du oss att bli bättre som organisation men framför allt blir vi bättre på att ta din röst på allvar. Dina svar är givetvis anonyma.
Svara på enkäten