Digitala inspirationsträffar!

9 november- Ung Resurs

Ungresurs.nu – Ett praktikår i Svenska kyrkan, är ett utbildningsår med praktik inom Svenska kyrkan. Det är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 – 25 år att under minst tio månader göra praktik i Svenska kyrkan och därmed dela kyrkans tro och liv. Samtidigt är det en möjlighet för församlingar inom Svenska kyrkan att ta emot en ung person som praktikant som en insats i en långsiktig kompetensförsörjning för kyrkan.

Ungresurs innebär en bred möjlighet för Svenska kyrkan att kompetensförsörja i en framtid där man behöver nå unga människor i konkurrens med andra branscher och organisationer. Vi har tidigare konstaterat att ungresurs är en väg in i Svenska kyrkan både till olika yrken, eller som förtroendevald. Praktikåret ger en oftast positiv bild av vår organisation till den som deltar. På vilket sätt kan vi möjliggöra en framtid inom kyrkan för de ungdomar vi möter idag?

Under inspirationsträffen får du möjlighet att lyssna på praktikanter, handledare och kursledning och möjlighet att ställa dina frågor.

Anmälan sker till Christian på christian.olsmalm@svenskakyrkansunga.se

Fler nyheter

Vill du tycka till?

Bryt en tradition

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.