Skapelsetid

Just nu pågår Skapelsetid! Skapelsetid (Season of Creation) är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Temat för årets kampanj är ”A Home for all? Renewing the oikos of God”, på svenska ”Ett hem för alla? Att förnya Guds värld”.

Vi måste vara rädda om vår jord. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster. Skapelsetid är en tid att förnya vårt förhållande till vår Skapare och hela skapelsen. Under Skapelsetid går vi med våra 2,2 miljarder kristna systrar och bröder i den ekumeniska familjen i bön och handling för vårt gemensamma hem.

Skapelsetid pågår just nu fram till den 4 oktober. Sveriges kristna råd uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang. Inför årets kampanj har det tagits fram ett gudstjänst- och andaktsmaterial på svenska som är perfekt för församlingar och lokalgrupper att använda sig av. Materialet kan sedan användas under hela kyrkoåret.

Materialet finns tillgängligt på Hållbarhetsportalen: https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/skapelsetid
Det går också att läsa mer om Skapelsetid på Sveriges Kristna Råds hemsida: https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/skapelsetid/

Fler nyheter

Rikshelgen 2021

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.