Referensgrupp till Medlemssidorna

Vi söker deltagare till en referensgrupp

Vi söker ca 10 deltagare som under perioden första november till och med sista februari deltar i en referensgrupp. Dessa ska besvara frågor och testa vissa moment i både den nuvarande framsidan liksom den nya och bidra med erfarenheter och åsikter.

 

Årsmötet 2021 beslutade

Att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en referensgrupp för kontrollering av den uppdaterade medlemssidan

 

Vi kommer behöva dig 5-10 timmar under perioden och vi försöker sprida ut det så mycket som möjligt för att göra det möjligt att kombinera med studier och arbete. Under den tiden kommer vi ha kortare möten i Zoom (kvällstid), enklare testning och skriftliga frågeställningar och utvärderingar.

 

Här är de preliminära datumen för våra Zoom-möten. Mellan dessa kommer vi skicka ut frågeformulär.

Datum Aktivitet
2021-11-18 1. Zoom-möte med introduktion
2021-12-06 2. Zoom-möte uppföljning
2021-12-20 3. Zoom-möte uppföljning
2022-02-01 4. Zoom-möte uppföljning

 

Anmäl ditt intresse senast 31 oktober till förbundsordförande Tova Mårtensson på unga@svenskakyrkan.se.

 

Fler nyheter

Vill du tycka till?

Bryt en tradition

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.