Organisationer och nätverk

Svenska Kyrkans Ungas omvärld

Representanter i andra organisationer
Svenska Kyrkans Unga har många engagerade personer som representerar rörelsen i andra organisationer. Några exempel bland dessa är LSU och Sigtuna folkhögskola. Att representera Svenska Kyrkans Unga innebär att bevaka rörelsens intressen, det vill säga barn och ungdomar och deras frågor. Vill du komma i kontakt med någon av våra representanter, ring förbundskansliet på 018 – 640 640.

Andra organisationer
Svenska Kyrkans Unga är med i några andra organisationer och nätverk.

– ECPAT Sverige, www.ecpat.se 
– Fairtrade Sverige, www.fairtrade.se
– Hela människan, www.helamanniskan.se
– Ideellt forum i Svenska kyrkan, www.ideelltforum.se
– Bilpolarna i Uppsala ekonomisk förening, www.bilpoolarna.se
– Föreningen Sigtuna folkhögskola, www.sigtunafolkhogskola.se
– Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), www.lsu.se
– Interkulturell mötesplats
– Nätverket för barnkonventionen, www.barnkonventionen.se
– Sensus studieförbund, www.sensus.se
– Svenska bibelsällskapet (SBS), www.bibelsallskapet.se
– Svenska FN-förbundet, www.fn.se
– Sveriges Kristna Råd (SKR), www.skr.org
– Nätverket Sveriges kristna ungdomsrörelser (SKUR), www.skr.org