Antagna årsmötesdokument

Verksamhetsinriktning & Påverkansdokument

Här ligger aktuella dokument som har antagits av förbundets årsmöten

Verksamhetsvision 2020–2022

Verksamhetsplan 2020

Påverkansdokument för 2018–2021 (reviderat 2019)

Svenska Kyrkans Unga har också tagit fram ett Mervärdesdokument, som innehåller våra mjuka värden och berättelser från medlemmar om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för dem. Tanken är att medlemmar, förtroendevalda och anställda ska kunna använda dokumentet för informationsspridning och rekrytering av medlemmar och lokalavdelningar.