Grafisk profil och andra kom-dokument

Grafiska riktlinjer

Logga

Logotyp för webb
Logotyp för tryck: mejla kommunikation@svenskakyrkansunga.se så får du den.

Grafisk profil

Här hittar du Svenska Kyrkans Ungas grafiska manual.

Kommunikationsplan

Här finns förbundets kommunikationsplan för 2017–2018, som kan användas som inspiration vid författande av en egen kommunikationsplan. I den finns förslag på frågor att ställa och svara på, bland annat.

Lathundar

Deltagande på annans arrangemang

Ny kanal

Nytt projekt/arrangemang