Policydokument

Svenska Kyrkans Ungas policys

Policydokumenten finns till för säkerhetsställa att Svenska Kyrkans Ungas syfte finns med i allt vi gör. De är fastställda av förbundsstyrelsen och tillämpas av riksförbundet. Distrikt rekommenderas att anta dem.

Drogpolicy

Rese- och utgiftspolicy (Reseräkning för utlägg)

Miljö-, inköp- och upphandlingspolicy samt tips på hur man kan Implementera upphandlingspolicyn.

Gudstjänstpolicy

Tillgänglighets- och inkluderingspolicy

Kommunikationspolicy

Valberedningspolicy

Personuppgiftspolicy

 

Vi har noll tolerans mot mobbning och trakasserier. Så här arbetar vi mot det på våra riksarrangemang.