Stadgar

Föreningens regelverk

Stadgar är varje förenings egna regelverk.

Stadgarna för riksförbundet Svenska Kyrkans Unga hittar du här (antagna 2019).

Varje lokalavdelning och distrikt är fri att skriva sina egna stadgar (undantagen de tre första paragraferna som är samma för organisationens alla delar). På Extra årsmötet i Solna 2004 bestämdes att de tre första paragraferna ska vara gemensamma för hela Svenska Kyrkans Unga, i lokalavdelning, distrikt och riksförbund. Det är paragraferna som handlar om vårt SYFTE, hur ORGANISATIONEN ser ut och vilka former för MEDLEMSKAP vi har.

För lokalavdelningen går det också bra att anta det förslag till normalstadgar som du hittar nedan. För lokalavdelningar och distrikt som behöver hjälp och inspiration inför uppdateringar går det bra att ta hjälp av Demokratigruppen, som du når på demokrati@svenskakyrkansunga.se

 

 

Alla lokalavdelningar som har antagit stadgar får gärna visa det genom att lägga upp dem under fliken ”Organisationsfil” på Medlemssidorna. Hur gör jag det?  Läs mer i manualen för Medlemssidorna.

Lokalavdelning

Förslag till normalstadgar

Kommentarer till förslag på normalstadgar

Distrikt
Kontakta respektive distrikt för aktuell version av deras stadgar.