Förtroendevalda

Valda i förtroende

Här kan du läsa om förbundsstyrelsen och valberedningen som är förtroendevalda personer på riksnivå inom Svenska Kyrkans Unga. Förtroendevalda väljs på vårt högsta beslutande organ, Riksårsmötet.