Valberedningen

Vill du ha ett förtroendeuppdrag på förbundet?

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till alla förtroendeposter på förbundsnivå i Svenska Kyrkans Unga för kommande verksamhetsår.

Därför åker de runt på olika evenemang, till exempel distriktsårsmöten, för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och samlar in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag på Riksårsmötet.

Valberedningen består av fem personer, varav en är sammankallande, och dessa personer väljs också på Riksårsmötet.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag på förbundsnivå, eller vet någon som skulle passa bra i till exempel förbundsstyrelsen eller som sakrevisor?

Skicka i sådana fall ett mejl till  valberedning@svenskakyrkansunga.se där du skriver med

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • förtroendepost

på personen du vill nominera.