Historia

Så grundades Svenska Kyrkans Unga

Här är berättelsen om hur Svenska Kyrkans Unga grundades 1993, efter ett långt förarbete där flera organisation gick samman och blev en.

”Svenska kyrkans nya barn- och ungdomsrörelse ska bli mer än summan av det organiserade barn- och ungdomsarbetet idag. Något mycket mer. Vi vill samla så många barn och ungdomar i så många församlingar som möjligt i en enad demokratisk rörelse inom Svenska kyrkan”.

Samla all barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Kyrkans Unga är en organisation som vilar på en över hundra år gammal tradition av organiserat barn- och ungdomsarbete i Svenska kyrkan. Redan 1964 fanns förslag om samgående mellan Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet. Det skulle dröja mer än trettio år innan det blev allvar av planerna på en gemensam organisation för barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Efter ett tre år långt och omfattande arbete med olika förslag och remisser kom framtidspropositionen.

Viljan var att skapa en organisation där all barn- och ungdomsverksamhet fanns samlad för att skapa en helhetssyn och gemenskap i församlingen. Genom det skulle både församlingen och organisationen vara bättre rustad att möta framtiden.

Kännetecken för den nya organisationen

I framtidspropositionen stod det bland annat att:”Svenska kyrkans nya barn- och ungdomsrörelse ska finnas i varje församling och ge plats för all barn- och ungdomsverksamhet inom Svenska kyrkan”.

Svenska Kyrkans Unga skulle alltså vara det redskap som Svenska kyrkan bedrev sin barn- och ungdomsverksamhet med, och uppdraget rörde allt arbete. Bakom förslaget stod Ansgarsförbundet, Delegationen för finskspråkigt församlingsarbete, Kyrkans Ungdom, Svenska kyrkans församlingsnämnd och Sveriges kyrkosångsförbund.

Kännetecken för Svenska Kyrkans Unga skulle bland annat vara:

  • ”Ett syfte som är känt av medlemmarna och som görs levande i verksamhetens alla led”
  • ”En enkel demokratisk form som fungerar och som ökar delaktigheten…”
  • ”En verksamhet som inte bara uppstår tillfälligt och i vissa församlingar, utan pågår under lång tid och i hela Svenska kyrkan”.

Konstituerande möte 1992

Den 6 december 1992, klockan 09.00 bildades Svenska Kyrkans Unga på det konstituerande årsmötet i Katedralskolans aula i Uppsala. I och med detta valde organisationerna som låg bakom framtidspropositionen att lägga ner respektive organisation till förmån för Svenska Kyrkans Unga.

Därefter rullade organisationen vidare. Perioden 2001-2007 genomfördes en idéprocess med tillhörande organisatoriska förändringar, däribland åldersgräns på medlemskap, avskaffande av medlemsavgift och förändring av förtroendeuppdragskrav i lokalavdelningar. Under inledningen av 2010-talet pågick en längre process med att utveckla och fastställa organisationens demokratiska former. Frågan om vilka som ska skicka ombud till förbundets årsmöten landade i distrikten.

Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande
Gunilla Casserstedt Lundgren 1993-1994
Helena Karlsson 1994-1997
David Sundén 1997-2001
Erik Persson 2001-2005
Maria Wingård 2005-2009
Johan Berkman 2009-2013
Amanda Carlshamre 2013-2017
Jakob Schwarz 2017-

Organisationernas logotyper

Genom åren har Svenska Kyrkans Unga och dess föregångare haft en rad olika logotyper. Kanske känner du igen några av dem?

Svenska Kyrkans Ungas gamla logga med en grodd och ett kors på
Svenska Kyrkans Ungas logotyp före den nya grafiska profilen som kom 2005.

Kyrkans Ungdoms logga
Så här såg Kyrkans Ungdoms logga ut.

Ansgarsförbundets logga
Ansgarsförbundets logga såg ut så här.

Det fanns ytterligare en organisation som hette Kyrkliga Gymnasistförbundet (KGF). 1975 gick KGF in i Kyrkans Ungdom. KGF firade 100-årsjubileum sommaren 2000. Deras logga såg ut så här:

KGF:s logga