Demokratidagar

Demokratidagarna

Utbildningens första gemensamma pass är lördagen den 26 september kl. 10:00 och avslutas på söndagen den 27 september kl. 15:00.

Demokratidagarna är en utbildning för lokalavdelningar.

Under utbildningen kommer deltagarna lära sig mer om demokrati, styrelsearbete och annat som relaterar till dessa områden.

Utbildningen kommer att innehålla:

Svenska Kyrkans Unga- att vara en del av en organisation bestående av lokalavdelning, distrikt och förbund. Att ha en gemenskap med andra människor och vara en del av en organisation som står för barn och ungas ord i samhället.

Hur ser det demokratiska året ut i en lokalavdelning?

Att ordna ett lokalavdelningsårsmöte/medlemsmöte.

Att vara en del av församlingen/pastoratets verksamhet och vilka påverkansmöjligheter som finns.

 

Utifrån Corona-läget (som fortfarande säger att vi inte får vara mer än 50 personer på samma plats) beslutade distriktsstyrelsen i maj att Demokratidagarna blir en variant av lokala träffar med digitala inslag.

Svenska Kyrkans Unga bygger på gemenskap och därför vill distriktsstyrelsen ändå möjliggöra för några lokalavdelningar att vara på samma plats, även om inte alla kan samlas på samma gemensamma plats.

Anmäl dig här

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16