Distriktsårsmöte 2022

Vid distriktsårsmötet deltog det 24 ombud från 9 lokalavdelningar, utöver de var även distriktsstyrelsen, valberedningen samt några gäster närvarande.

På fredagen öppnade distriktsordförande Johan mötet innan presidiet tog vid och ledde oss genom formaliapunkterna. När det var gjort firades det en mässa tillsammans med lokalavdelningen.

Lördagen var en fullspäckad dag. Den började med att verksamhetsberättelse, bokslut och revisionen gicks igenom. Under denna punkt togs även frågan om ansvarsfrihet upp och det fick distriktsstyrelsen.

Efter punkten om verksamhetsberättelse är det dags att prata om verksamhet och budget 2022.
Här kan ni se filmen där Iris, Axel och Niklas presenterar propositionen reviderad verksamhetsplan och budget för 2022 under DÅM 2022:Reviderad verksamhetsplan och budget för 2022
Diskussionen var främst kring att lägga till fler arrangemang under 2022, något distriktsstyrelsen fick i uppdrag att se över.

Då var det dags för 2023 års verksamhet och budget. Diskussionen rörde sig främst kring möjligheten att lägga till ytterligare något för de i åldrarna 20+. Här fick distriktsstyrelsen genom sitt ursprungsförslag.

Den punkt det var mest diskussion var kring propositionen om stiftsgården i Undersvik. Här var det viktigt att barn och unga skulle få inflytande kring stiftsgården. Distriktsstyrelsen hade föreslagit att det kunde göras genom att köpa aktier i det fastighetsbolag Svenska kyrkan i Uppsala stift bildat. Innan det kan göras ville ombuden att det skulle kollas upp vilka konsekvenser det kan få och att en barnkonsekvensanalys skulle göras. Innan det köps aktier behöver det dessutom kallas till ett årsmöte.

Då kommer vi till den sista propositionen som handlar om framförhållning från förbundet. . Rasmus och Maja hade gjort en film där de berättar om den Det blev inte så mycket diskussion kring denna fråga, utan den skickades vidare till Riksårsmötet där den ska tas upp.

När alla propositioner var klara är det dags för val. Det som såg lite mörkt ut innan årsmötet öppnats hade löst sig under årsmötet. Det kunde väljas en styrelse, som leds av distriktsordförande Johan Sundbäck med vice ordförande Niklas Leion vid sin sida. Ytterligare val som genomfördes var ombud och ersättare till Riksårsmötet samt De Ungas Kyrkomöte. En ny valberedning valdes också, där Nils Sundbäck valdes till sammankallande.

Årsmötet avslutades med att Johan Sundbäck tackade för förtroendet för att få leda Uppsala distrikt tillsammans med distriktsstyrelsen. I samband med avslutningen avtackades avgående distriktsstyrelse, valberedning, revisor och Gävle lokalavdelning som arrangerat Distriktsårsmötet 2022.

 

Handlingar
Övriga handlingar med ärendelista och valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
Propositioner
Klicka här för att komma till förra årets protokoll

 

Frågor?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.