Riksårsmötet (RÅM)

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. Den 6-9 augusti är riksårsmötet i Umeå i Luleå distrikt.

Vill du vara med  och påverka Svenska Kyrkans Unga nationellt så tycker vi i Svenska Kyrkans Unga att du ska åka på Riksårsmötet. Svenska Kyrkans Unga i Uppsala får skicka 11 ombud. Din röst är viktig för Svenska Kyrkans Unga och oss i Uppsala distrikt.  För att vara ombud behöver du vara medlem i en aktiv lokalavdelning. Du behöver också vara ledig och boka in den 5-9 augusti. Du bidrar med din tid och ditt engagemang, medan Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift står för deltagaravgiften inklusive mat, boende och resa.

Ombud till Riksårsmötet välja på distriktsårsmötet. Vill du ha en av platserna, skicka e-post till uppsalavalberedning@svenskakyrkansunga.se

Läs mer om Riksårsmötet!

 

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16