Kalender

  • Mat och Prat Upplands norra kontrakt

    Den 3 oktober är det mat och prat. Sista anmälningsdag är den 3 september.
    Mat och prat är din chans att få träffa biskop Karin!

    Läs mer här.