Kalender

  • Sista anmälningsdag för Mat och prat november

    Den  14 november är det mat och prat. Sista anmälningsdag är den 25 oktober.
    Mat och prat är din chans att få träffa biskop Karin.

    Läs mer här.