Kalender

  • Sista anmälningsdag för Demokratidagarna

    Demokratidagarna arrangeras digitalt den 26-27 september. Den 31 augusti är det sista anmälningsdag.
    Demokratidagarna är en utbildning för lokalavdelningar. Under utbildningen kommer deltagarna lära sig mer om demokrati, styrelsearbete och annat som relaterar till dessa områden.