Kalender

  • Sista anmälningsdag för Lunch med församlingsanställda oktober

    Den 2 oktober är det lunch med församlingsanställda i Kyrkans hus, Gävle. Sista anmälningsdatumet är den 23 september.
    Lunch för församlingsanställda är ett tillfälle för de anställda i församlingar och pastorat att träffa ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift.

    Läs mer om här.