Kalender

  • Sista anmälningsdag för Lunch med församlingsanställda november

    Den 23 oktober är det lunch med församlingsanställda. Sista anmälningsdatumet är den 9 oktober.
    Lunch för församlingsanställda är ett tillfälle för de anställda i församlingar och pastorat att träffa ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift.

    Läs mer här.