Kalender

  • Sista anmälningsdag till Barnkonsekvensanalysutbildning

    Barnkonsekvensanalysutbildningen är den 6 mars. Sista anmälningsdatumet är den 6 februari.
    Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt att barn och unga själva får ge sina erfarenheter och önskemål till församlingens/pastoratets verksamhet. Bka-utbildningen gör Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift tillsammans med Sensus för att öppna upp dialog mellan barn, unga och församlingsanställda, förtroendevalda. Läs mer här.