Vill du engagera dig?

Tillsammans är vi Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift! Alla medlemmar som vill har möjlighet att engagera sig i och finnas med i den verksamhet som distriktet gör. Det finns flera olika uppdrag du som medlem kan ha över kortare eller längre tid.

Just nu letar vi efter:

UTVECKLING AV UNDERSVIK

Svenska Kyrkans Unga har fått möjlighet att skapa en referensgrupp av barn och unga som vill vara med och tänka tillsammans med den arkitektbyrå som ansvarar för renoveringen av stiftsgården i Undersvik. Vill du vara med i gruppen? Skicka e-post till uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se


OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL RIKSÅRSMÖTET 2020 

Vill du vara med som ombud eller ersättare på Riksårsmötet 2020? Just nu söker vi både ombud och ersättare! På riksårsmötet beslutar vi framtiden för hela svenska kyrkans unga. Vid frågor eller anmälan, hör av dig till uppsalavalberedning@svenskakyrkans.unga.se

OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL DE UNGAS KYRKOMÖTE 2020

Vill du åka på De Ungas Kyrkomöte?
Där får vi som är unga påverka vissa utvalda frågor som tas upp i kyrkomötet och göra ungas röst hörd.
Vill du vara där som ombud eller ersättare, hör då av dig till uppsalavalberedning@svenskakyrkans.unga.se

PLANERINGSGRUPP FÖR DEMOKRATIDAGARNA

Den 25-27 september kommer distriktet att ordna demokratidagar för lokalavdelningarna. Nu håller vi på att sätta samman en planeringsgrupp och letar efter två medlemmar till den. Brinner du för demokrati, vill vara med och bygga en utbildning kring demokrati är detta ett uppdrag för dig. Det är en fördel om du har erfarenhet av att vara med i en styrelse eller valberedning. Är du intresserad kan du skicka e-post till uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

BARNDYGN MED PILGRIMSBARNSINRIKTNING

Den 10-11 oktober anordnar distriktet barndygn med pilgrimsBarnsinriktning. Vi håller på att sätta samman en planeringsgrupp och söker medlemmar till den. Tycker du det är kul att planera läger och skapa förutsättningar för yngre medlemmar att åka på läger? Skicka e-post uppsalabarn@svenskakyrkansunga.se


PLANERINGSGRUPP FÖR HEL OCH HELIG

Den 27-29 november ska återigen vårat uppskattade läger Hel och Helig ta plats i Undersvik, det blir
dock inget läger om inte någon vill vara med och planera det, så för att kunna få en underbar plats
att mötas på så anmäl dig till planeringsgruppen nu!
På hel och helig samlas ungdomar och olika församlingar, från runt om i Uppsala stift och delar sin
kristna tro, leker (ja man kan leka även om man tycker att man är vuxen) och skaffar nya kompisar
i varierande åldrar. Det är nästan magiskt när så många olika personligheter möts på en så fin plats
som Undersvik.
Vill du vara med och planera ett läger som många 13-19åringar ser framemot? Vill du få nya
kompisar samtidigt som planerar och genomför ett läger som alla längtar till? Då är
planeringsgruppen för Hel och Helig det rätta stället för dig.

Hör då av dig till uppsalaungdom@svenskakyrkansunga.se

SAMVERKANSGRUPPEN FÖR VÄGVAL

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift och Uppsala stift samarbetar kring Vägval: Volontär-helgerna. Det samarbetet samordnas av en samverkansgrupp som består av både stiftsanställda, representanter från Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse och medlemmar i Svenska Kyrkans Unga. Just nu är en av de två medlemsplatserna ledig och vi söker dig som är 20+, har varit med på flera Vägval: Volontär-helger och har ledarerfarenhet. Uppdraget sträcker sig från nu och ett år framåt, med möjlighet till förlängning. Mer information hittar du här

 

KURSLEDNING FÖR BARNKONSEKVENSANALYS

Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt att barn och unga själva får ge sina erfarenheter och önskemål till församlingens/pastoratets verksamhet. BKA-utbildningen gör Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift tillsammans Uppsala och Sensus. Lär mer här!
Vill du vara med och planera utbildningar som ges läsåret 2020/2021? Skicka då e-post till uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

 

Vi letar hela tiden efter personer som vill vara med i framtida planeringsgrupper och personer som vill sitta på olika förtroendeuppdrag.

 

FRÅGOR OCH INTRESSEANMÄLAN?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson på 018-68 07 16.