Efter lokalavdelningens årsmöte

Dags att uppdatera Medlemssidorna

Efter att lokalavdelningen har haft årsmöte behöver Medlemssidorna uppdateras med aktiviteter, kanske en ny registeransvarig och nya kontaktpersoner. Det behöver göras för att rätt personer ska få information och sprida vidare till lokalavdelningens medlemmar vad som är på gång. Därför är det viktigt att alla har uppdaterade mejladresser på medlemssidorna.

Att uppdatera på Medlemssidorna efter lokalavdelningsårsmötet
Här hittar du en lista på saker att följa upp efter lokalavdelningens årsmöte. Att göra efter årsmötet

Här kan du läsa mer om vad stadgar är och hitta förslag på normalstadgar Förslag på stadgar

Manual till Medlemssidorna
Här finns en manual om hur du använder Medlemssidorna i PDF-format och kan sparas eller skrivas ut här:

Manual till Medlemssidorna

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.